O MNIE...bo łączy nas
język i kultura!

https://o-ela.pl/wp-content/uploads/2022/08/hero_team.png
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://o-ela.pl/wp-content/uploads/2022/09/poprawiona-Ela.png

WŁAŚCICIELKAEla Cech-Walendowska

Urodziłam się i wychowywałam na Ukrainie. Po przyjeździe do Polski każdą wolną chwilę spędzałam na Ukrainie. Od dzieciństwa rozmawiam po polsku, ukraińsku i rosyjsku. W Polsce ukończyłam studia filologiczne (języki wschodniosłowiańskie) na Uniwersytecie Śląskim, szkołę dla tłumaczy „Transla”. Ukończyłam również studia podyplomowe z prawa i administracji na GWSH, studia podyplomowe z nauczania języka polskiego jako obcego na UŚ. Jestem egzaminatorem TELC z języka rosyjskiego i polskiego oraz organizuję egzaminy w swojej szkole.

Ciągle doszkalam się i uczę się języków obcych – angielskiego, francuskiego, zdobywam nowe umiejętności.

Moja praca jest moją pasją. Uwielbiam pracować z ludźmi, wspierać w nauce języków obcych. Jestem bardzo kreatywna, co przekłada się na metodykę moich kursów. Nadmiar kreatywności wykorzystuję tworząc nie tylko gry językowe, ćwiczenia online, ebooki, ale również gadżety i biżuterię z matrioszką.

Interesuję się językami obcymi, podróżami, psychologią, technologiami, sztuką, grafiką komputerową, fotografią. 

Centrum Języka Rosyjskiego, Ukraińskiego i Polskiego (dawniej Moscow Club) prowadzę od 2008 r. Współpracowałam z wieloma szkołami językowymi, przedsiębiorstwami (Isover, Danone, Fiat, Alupol, Hilton Foods, Elektrobudowa, Rockwell Automation, Eurobus, Adecco, Manpower, Tropical itp.) oraz urzędami (UP, MOPS, US) w charakterze tłumacza lub lektora językowego. 

Swoje doświadczenie efektywnie wykorzystuję w tworzeniu kursów językowych i pracy z wymagającym klientem.

https://o-ela.pl/wp-content/uploads/2022/09/poprawiona-Ela.png

СОБСТВЕННИЦАЭля Цех-Валендовска

Родилась и выросла я в Украине. После переезда в Польшу каждое свободное время я проводила в Украине. С детства говорю по-польски, украински и русски. В Польше я закончила филфак в Силезском университете, школу для переводчиков „Трансля”. Я закончила тоже последипломное обучение на факультете права и администрации в ГВТШ, последипломное обучение для преподователей польского как иностранного в Силезском университете. Я экзаменатор TELC по русскому и польскому языкам, а также организатор этих экзаменов. Я постоянно повышаю свои квалификации, сама учу иностранные языки - английский, французский.

Моя работа это моя страсть. Обожаю работать с людьми, помогать и поддерживать в учебе. Благодаря своей находчивости я разработала свой метод преподавания. Свои таланты использую при создании языковых игр, курсов онлайн, а даже гаджетов и собственной бижутерии с матрёшкой.

Увлекаюсь иностранными языками, путешествиями, психологией, технологиями, искусством, компьютерной графикой и фотографией.

Центром русского, украинского и польского языков (раньше Moscow Club) управляю с 2008 г. Я сотрудничала с многими языковыми школами и предприятиями (isover, Danone, Fiat, Alupol, Hilton Foods, Elektrobudowa, Rockwell Automation, Eurobus, Adecco, Manpower, Tropical и т.п.), а также учреждениями (Бюро по трудоустройству, Городской центр соцпомощи, налоговая служба) в качестве переводчика либо учителя иностранного языка. 

Свой опыт работы эффективно использую на языковых курсах и работе с требующим клиентом.

https://o-ela.pl/wp-content/uploads/2022/09/poprawiona-Ela.png

ВЛАСНИКЕля Цех-Валендовська

Я народилася і виросла в Україні. Після переїзду до Польщі я кожну вільну хвилинку проводила в Україні. Я з дитинства говорю по-польськи, по-українськи і по-російськи. У Польщі я закінчила філологічний факультет (східнослов'янські мови) у Сілезькому університеті, школу для перекладачів "Трансля". Я також закінчила післядипломне навчання з права та адміністрації в ГВТШ, післядипломні курси для викладачів польської мови як іноземної в СУ. Я екзаменатор TELC з російської та польської мов і організую іспити в своїй школі.

Я постійно тренуюся і вивчаю іноземні мови-англійську, французьку, здобуваю нові навички.

Моя робота-моя пристрасть. Я люблю працювати з людьми, підтримувати у вивченні іноземних мов. Завдяки своїй креативності я розробила свій метод навчання. Надлишок творчості використовую у створенні не тільки мовних ігор, онлайн-вправ, електронних книг, а й гаджетів і прикрас з матрьошкою.

Мене цікавлять іноземні мови, подорожі, психологія, технології, мистецтво, комп’ютерна графіка, фотографія.

Центр російської, української та польської мов (раніше Moscow Club) я очолюю з 2008 р. Я співпрацювала з багатьма мовними школами, підприємствами (Isover, Danone, Fiat, Alupol, Hilton Foods, Elektrobudowa, Rockwell Automation, Eurobus, Adecco, Manpower, Tropical та ін.) і установами (UP, MOPS, US) як перекладач або викладач мови.

Свій досвід я ефективно використовую при створенні мовних курсів і роботі з вимогливим клієнтом.

Opracowaliśmy własną metodę nauczania.
ul. Jana Barona 30, 43-100 Tychy.
Posiadamy bogato wyposażoną mediatekę, czytelnię oraz platformę e-learningową.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://o-ela.pl/wp-content/uploads/2022/08/O-Nas-ikona.jpg

O NASSZKOŁA JĘZYKOWA

Rozpoczęła swoją działalność w 2008r. Od tego momentu sukcesywnie działamy na Śląsku, poszerzając grono zadowolonych klientów indywidualnych i biznesowych. Naszą ideą jest profesjonalne i rzetelne nauczanie języka rosyjskiego i ukraińskiego oraz polskiego jako obcego przez wykwalifikowanych rodowitych lektorów z Rosji, Białorusi i Ukrainy.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Kontakt
ul. Jana Barona 30, Tychy
+48 609-76-88-18
Pn - Pt: 9:00 - 17:00
Newsletter